ANBI stichting 

ANBI
14 MEI 2014
De stichting Cappella Pratensis staat bij de Belastingdienst geregistreerd als een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Daardoor hebben donateurs toegang tot een aantrekkelijk regeling voor culturele instellingen: als u zich schriftelijk vastlegt om 5 jaar een gift te doen, dan kan die voor 125% worden afgetrokken van uw belastbaar inkomen. Overigens is voor het donateurschap een aparte vriendenstichting opgericht, die eveneens de ANBI-status heeft.


ANBI voorwaarden
Om het vertrouwen van het publiek in de filantropische sector te bevorderen verwacht de Belastingdienst van alle ANBI-instellingen dat zij diverse gegevens openbaar maken via hun website.


Naam
Stichting Cappella Pratensis


Doelstelling
Het uitvoeren van de muziek van Josquin Desprez en tijdgenoten en het verrichten van alle verdere handelingen die daarmee in de ruimste zin verband houden of daartoe bevordelijk kunnen zijn.


Fiscaal nummer
8101.99.816


Contactgegevens
Stichting Cappella Pratensis
Postbus 1882
5200 BW ‘s-Hertogenbosch
www.cappellapratensis.nl
info@cappellapratensis.nl
06-16358731 (Evelien Holster, zakelijk leider)


Bestuurssamenstelling
Bert Brunninkhuis, voorzitter. Aftredend in 2024, werving is gestart
Frits Hoeve, secretaris
Agnes Vugts, penningmeester
Jan Speelman, fondsenwerving, communicatie en pr
Rudy van Stratum, organisatie, planning en control. 
Vacature, educatie en diversiteit. Werving gestart.

Statuten
De statuten van de stichting.


Beleidsplan
Het beleid voor de komende jaren van Cappella Pratensis is omschreven in het plan "Crossroads 2025-2028) . 
Binnenkort zijn onze toekomstplannen hier te lezen.  


Beloningsbeleid
Bestuursleden genieten geen beloning van de door hen uitgevoerde werkzaamheden. Wel hebben zij recht op een vergoeding van de door hen in de uitoefening van hun functie gemaakte kosten. Zangers ontvangen een honorarium per repetitie en per concert waarbij de Fair Pay regel van toepassing is. 
De ensemble-coördinator krijgt per project betaald. Cappella Pratensis heeft voor 0,2 fte een artistiek leider aangesteld en voor 0,4 fte een zakelijk leider.


Jaarrrekening en jaarverslag

U kunt over alle activiteiten in de afgelopen jaren lezen in onderstaande documenten:

Jaarrekening 2021

Jaarrekening 2022