ANBI-gegevens Vrienden Cappella Pratensis

Om het vertrouwen van het publiek in de filantropische sector te bevorderen verwacht de Belastingdienst van alle ANBI-instellingen dat zij diverse gegevens openbaar maken via hun website.

Naam: Stichting Vrienden Cappella Pratensis
RSIN/Fiscaal nummer: 816038788
Contactgegevens: A. van Lith, secretaris
Hoogstraat 14 5258BD  Berlicum
073-5032377
e-mailadres: vrienden@cappellapratensis.nl

bestuurssamenstelling:
Annemarie van Lith, secretaris
Annemarie Hoog Antink
Betsy Raymakers
Karin de Vos
Agnes Vugts, penningmeester

Statuten: tekst statuten

Beleidsplan: De Stichting Vrienden Cappella Pratensis bevordert de belangstelling voor en de uitvoering van polyfone muziek uit de late middeleeuwen en de renaissance. Zij doet dit in het bijzonder door het aanwerven van vrienden en donateurs voor het vocale muziekgezelschap Cappella Pratensis, dat zich inzet voor uitvoering van en onderzoek naar polyfone muziek uit de vijftiende en zestiende eeuw.

Beloningsbeleid: Bestuursleden genieten geen beloning voor de door hen uitgevoerde werkzaamheden. Wel hebben zij recht op een vergoeding van de door hen in de uitoefening van hun functie gemaakte kosten.

Doelstelling: Bevorderen van de belangstelling voor en de uitvoering van polyfone muziek uit de renaissance.

Jaarverantwoording: deze leest u in het Jaarverslag 2021.

Financiële verantwoording: De financiële verantwoording over 2021 vindt u in de Jaarrekening 2021.

[terug]

Reacties zijn gesloten.