Vrienden

Iedereen heeft vrienden nodig. Ook Cappella Pratensis. En dat geldt zeker in deze tijd, waarin de overheid minder geld beschikbaar stelt voor cultuur. Word daarom vriend van Cappella Pratensis!

Als u liefhebber bent van onze muziek en een veelvormig cultureel leven, zien wij u ook graag tot de Vrienden van Cappella Pratensis behoren. Met een bijdrage van € 35,- bent u al Vriend. Wij houden u per digitale nieuwsbrief op de hoogte van de ontwikkelingen van Cappella Pratensis. Door Vriend te worden draagt u bij aan instandhouding van de prachtige muziek die behoort tot het mooiste erfgoed van Brabant en de Lage Landen. Zodoende wordt de gevarieerde culturele infrastructuur van Brabant in onze eigen tijd nog meer verstevigd. Juist deze muziek verdient het om door liefhebbers extra gesteund te worden. Hieronder kunt u zich aanmelden als Vriend van Cappella Pratensis.

De Stichting Vrienden Cappella Pratensis heeft de ANBI-status bij de Belastingdienst. Dat betekent dat uw giften aftrekbaar zijn van de inkomstenbelasting. Kijk hoe u van deze belastingvoordelen kunt profiteren. Om het vertrouwen van het publiek in de filantropische sector te bevorderen verwacht de Belastingdienst van alle ANBI-instellingen dat zij diverse gegevens openbaar maken via hun website. Klik hier voor deze ANBI-gegevens.

Tenslotte vindt u hier de privacyverklaring. Hierin geven wij aan hoe wij met uw gegevens omgaan.

Bestuur Stichting Vrienden Cappella Pratensis
Annemarie van Lith, secretaris
Agnes Vugts, penningmeester
Annemarie Hoog Antink
Betsy Raymakers
Karin de Vos

Bankrekening: NL07INGB0005117614 t.n.v. Stichting Vrienden Cappella Pratensis

 

Reacties kunnen niet achtergelaten worden op dit moment.