De Adem uit de Hemel – Kerst 2021

Zondag 12 december 2021 | 16:00 uur | Grote Kerk, Kerkstraat 20 ‘s-Hertogenbosch | € 22,00/€ 12,00 | UITVERKOCHT

NB Door een samenloop van corona-omstandigheden hebben we de handen ineengeslagen met de Onze Lieve Vrouwe Broederschap, die eerder die middag de jaarlijkse Zwanenbroederslezing organiseert in dezelfde kerk. De lezing, getiteld Het kwaad vergelden, vergeten of vergeven? vangt aan om 14:30 uur en wordt gegeven door prof. Geert Corstens, voormalig president van de Hoge Raad. Met uw kaartje voor het concert hebt u gratis toegang tot de lezing. Bent u Hartsvriend of Beschermer van Cappella Pratensis, dan krijgt u een plaats op de eerste rang.

PROGRAMMA
14.00 kerk open
14.30 Het kwaad vergelden, vergeten of vergeven? – Zwanenbroederslezing door Prof. dr. mr. G.J.M. Corstens
15.15 Gedachtenwisseling
15.45 Korte pauze
16.00 De adem uit de hemel – kerstconcert door Cappella Pratensis
16.50 Einde programma

De Adem uit de Hemel
De Aankondiging werd al vroeg beschouwd als één van de meest fascinerende mysteries van het christelijke geloof. Het verhaal, beschreven in het evangelie van Lucas, vertelt hoe de engel Gabriël aan de Maagd Maria aankondigt dat ze zwanger zal worden door de afflatus superi flamini, de adem uit de hemel.

Central in dit programma staat de kerstmis Ave maris stella van Josquin Desprez, van wie we dit jaar de vijfhonderdste sterfdag herdenken. Deze mis is gebaseerd op een hymne over het mysterie van de Aankondiging en wordt vervlochten met gregoriaans en anonieme motetten uit de Codex Smijers, één van de kostbare koorboeken van de Illustre Lieve Vrouwe Broederschap in ‘s-Hertogenbosch.

Concertprogramma
Gregoriaans| Introitus: Rorate celi (Codex Smijers, BHIC Ms 152)
Josquin Desprez (c. 1450/55-1521)| Missa Ave maris stella—Kyrie; Gloria
Gregoriaans | Graduale: Prope est dominus (Codex Smijers, BHIC Ms 152)
Gregoriaans | Evangelie: Lukas 1:26-38
Anoniem | Quando natus (Codex Smijers, BHIC Ms 158)
Anoniem | Germinavit (Codex Smijers, BHIC Ms 158)
Gregoriaans | Prefatio (Responsoria)
Josquin Desprez | Missa Ave maris stella—Sanctus
Gregoriaans | Pater noster
Josquin Desprez | Missa Ave maris stella—Agnus Dei
Gregoriaans | Communio: Ecce virgo (Codex Smijers, BHIC Ms 152)
Josquin Desprez | motet: Missus est

Stratton Bull , Andrew Hallock | superius
Korneel Van Neste, Lior Leibovici | contratenor
Pieter De Moor, Peter de Laurentiis | tenor
Marc Busnel, Máté Bruckner | bassus
Artistieke leiding: Stratton Bull

LET OP: als bezoeker dient u te beschikken over een geldige corona toegangspas. Eenmaal binnen, verzoeken we u uw mondkapje te dragen totdat u op uw plaats zit en 1,5 meter afstand te houden tot uw medebezoekers. De zitplaatscapaciteit is hierop afgestemd.

Reacties zijn gesloten.