ILVB

De Illustre Lieve Vrouwe Broederschap (ILVB) is een uit 1318 daterende broederschap in de Brabantse stad ‘s-Hertogenbosch. Tegenwoordig bestaat het oecumenisch geworden genootschap uit achttien katholieke en achttien protestantse leden die allen een vooraanstaande maatschappelijke positie innemen. De broederschap “draagt zorg voor haar eeuwenoude materiële en immateriële cultureel erfgoed, bevordert de onderlinge christelijke saamhorigheid en de broederlijke band, en houdt daarbij steeds oog voor de ontwikkelingen en problemen in de moderne tijd”. ‘Illustre’ betekent hier beroemd en heeft betrekking op de Zoete Moeder Maria. Het genootschap is tegenwoordig gevestigd in het Zwanenbroedershuis in ‘s-Hertogenbosch. Cappella Pratensis is de trotse medebewoner van het Zwanenbroedershuis.

Het Zwanenbroedershuis is tevens museum. In de rijke collectie bevinden zich elf religieuze koorboeken van de Broederschap, merendeels uit de 16e eeuw. Negen boeken bevatten een rijke schat aan polyfone muziek, en daarnaast zijn er twee boeken met Gregoriaanse (enkelstemmige) koormuziek.

Reacties zijn gesloten.