Aanmelden

Er zijn verschillende manieren om u aan te melden als Vriend van Cappella Pratensis:
U kunt deze machtigingskaart uitprinten en ingevuld aan ons retour sturen. Hiermee machtigt u de Stichting Vrienden Cappella Pratensis om jaarlijks het ingevulde bedrag van uw rekening af te schrijven.
Wanneer het niet lukt om de machtigingskaart uit te printen of u wilt graag onze Vrienden-flyer thuis ontvangen, stuurt u dan een mail naar vrienden@cappellapratensis.nl onder vermelding van uw naam, huisadres en e-mailadres. U ontvangt van ons dan de machtigingskaart per post. Deze kunt u vervolgens ingevuld aan ons terugsturen.
Retouradres:
Stichting Vrienden Cappella Pratensis
Hoogstraat 14
5258 BD Berlicum
 
U kunt de ingevulde machtigingskaart ook inscannen en mailen naar vrienden@cappellapratensis.nl.
Wanneer u liever geen machtiging afgeeft, kunt u ook een (eenmalige) bijdrage overmaken op:
NL07INGB0005117614  ten name van Stichting Vrienden Cappella Pratensis te ‘s-Hertogenbosch.
DANK VOOR UW BETROKKENHEID BIJ CAPPELLA PRATENSIS !