Tous les regretz; Margaret of Austria, A Life in Music

Margaretha van Oostenrijk (1480-1530) is één van de meest intrigerende figuren uit de geschiedenis van de Lage Landen. Hoewel ze door haar dichter van dienst, Jean Lemaire des Belges, de “Dame de deuil”  (Dame in rouw) genoemd werd, was ze ook een zeer doeltreffende leider, met scherpe politieke inzichten en met een gave voor diplomatie. En tijdens  haar woelige leven bleef ze een zeer gecultiveerde dame, omringd door kunstenaars, schrijvers en musici. Het waren vooral die laatsten – met voorop de meesterpolyfonist Pierre de la Rue – die haar vertroosting boden met de zoete klanken van melancholische chansons, weelderige motetten en missen.

In dit programma volgt Cappella Pratensis het leven van Margaretha via de muziek die nauw verbonden was aan haar vele momenten van beproeving – maar ook aan haar triomfen. Het repertoire varieert van het hoofse repertoire van haar jeugd in Frankrijk, via muzikale herdenkingen van haar successen als vorst, tot fijnzinnige liederen die haar soelaas boden tijdens haar latere jaren aan het hof in Mechelen. Onder de componisten zijn de belangrijkste namen uit één van de rijkste generatie van toondichters uit de geschiedenis, met een speciale plaats weggelegd voor haar muzikale zielsverwante, Pierre de la Rue.

De muzikale omlijsting van het leven van Margaretha is in het verleden gecompleteerd met een lezing door de gedreven Antoine Bodar (“Vertier en vroomheid aan het hof van Mechelen”)

Dit programma wordt ondersteund door de Amerikaanse musicologe Honey Meconi,vooraanstaand deskundige van de muziek van De la Rue.
Hiermee zet de Cappella Pratensis haar traditie voort van samenwerking met wetenschappers, waardoor de nieuwste vondsten uit de wereld van onderzoek vertaald worden in een aangrijpend muzikaal verhaal.

Reacties gesloten.