Missa Cum Jocunditate

Het aantreden, op het einde van de 15de eeuw, van misschien wel de meest briljante generatie van Vlaamse Polyfonisten ooit (Josquin, Obrecht, de la Rue, Isaac…) viel precies samen met een absoluut hoogtepunt in de verering van de Maagd Maria overal in Noord-Europa. Wellicht één van de schitterendste syntheses tussen deze twee bijzondere fenomenen werd bereikt in de vieringen van de Illustre Lieve Vrouwe Broederschap te ’s-Hertogenbosch waarin het centrale gegeven, de verering van Maria, steeds opnieuw werd bekrachtigd door een adembenemende muzikale vormgeving.

Cappella Pratensis reconstrueert de muziek van deze Marialiturgie in een programma dat werd opgebouwd rond de Missa Cum Iocunditate  (“met blijdschap”) van één van de allergrootsten uit deze generatie: Pierre de la Rue. Het meesterwerk werd vermoedelijk geschreven toen hij zelf nog als zanger verbonden was aan de kapel van de Broederschap. Deze schitterende mis groeide terecht uit tot één van De la Rues meest populaire composities; ze werd ettelijke malen gekopieerd tot ver in de 16de eeuw en vormde zelfs de inspiratie voor een motet en een mis van niemand minder dan Palestrina.

 

Het programma wordt aangevuld met Gregoriaanse gezangen en polyfone werken uit de rijke archieven van de Broederschap.

Reacties gesloten.