ANBI

ANBI voorwaarden
De stichting Cappella Pratensis staat bij de Belastingdienst geregistreerd als een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Daardoor zijn voor donateurs bepaalde giften aftrekbaar. Om het vertrouwen van het publiek in de filantropische sector te bevorderen verwacht de Belastingdienst van alle ANBI-instellingen dat zij diverse gegevens openbaar maken via hun website.

Naam
Stichting Cappella Pratensis
Doelstelling

Het uitvoeren van de muziek van Josquin Desprez en tijdgenoten en het verrichten van alle verdere handelingen die daarmee in de ruimste zin verband houden of daartoe bevordelijk kunnen zijn.

Fiscaal nummer
8101.99.816
 
Contactgegevens
Stichting Cappella Pratensis
Postbus 1882
5200 BW ‘s-Hertogenbosch
www.cappellapratensis.nl
info@cappellapratensis.nl
06-15489995 (Jan Willem Rodenburg, zakelijk leider)
 
Bestuurssamenstelling
Bert Brunninkhuis, voorzitter
Frits Hoeve, secretaris
Jan van Lith, penningmeester
Richard l’Ami
Jan Speelman
Statuten
De statuten van de stichting.
 
Beleidsplan
Het beleidsplan van Cappella Pratensis is omschreven in het beleidsplan.
 
Beloningsbeleid
Bestuursleden genieten geen beloning van de door hen uitgevoerde werkzaamheden. Wel hebben zij recht op een vergoeding van de door hen in de uitoefening van hun functie gemaakte kosten. Zangers ontvangen een honorarium per repetitie en per concert. De ensemble-coördinator krijgt per project betaald. Cappella Pratensis heeft voor 0,2 fte een artistiek directeur aangesteld en voor 0,5 fte een zakelijk leider.
 
Verantwoording over het jaar 2018
U kunt over alle activiteiten in 2018 lezen in jaarverantwoording 2018
Daarin staan het bestuursverslag en de financiële verantwoording.
 

Reacties gesloten.