Joep Baartmans – Van den Boogaart

                      Iedereen bij Cappella Pratensis is diep bedroefd.
Verdriet en ongeloof vechten om voorrang bij het onverwachte overlijden van

                    JOEP BAARTMANS – VAN DEN BOOGAART

Twintig jaar lang bestuurder, voorzitter en vice-voorzitter van Cappella Pratensis.

Joep was en is onze Mater. Integer, intens, inhoudelijk, verbindend. Met hart en ziel
zette zij zich in voor het behoud van het Brabantse culturele erfgoed in het algemeen,
en de muziek uit de jaren 1450-1550, de Brabantse Gouden Eeuw, in het bijzonder.

Wij gedenken haar met eerbied en met grote genegenheid.
Haar man Jacques, hun zoon Bart-Jan en verdere familie wensen wij alle kracht |
om zonder haar verder te gaan.

Namens de zangers en het bestuur van Cappella Pratensis
Stratton Bull, artistiek directeur
Bert Brunninkhuis, voorzitter

’s-Hertogenbosch, 30 september 2017