ANBI

ANBI voorwaarden

De stichting Cappella Pratensis staat bij de Belastingdienst geregistreerd als een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Daardoor zijn voor donateurs bepaalde giften aftrekbaar.
Om het vertrouwen van het publiek in de filantropische sector te bevorderen verwacht de Belastingdienst van alle ANBI-instellingen dat zij diverse gegevens openbaar maken via hun website.
Naam
Stichting Cappella Pratensis
 
 
Fiscaal nummer
8101.99.816
 
 
Contactgegevens
Stichting Cappella Pratensis
Postbus 1882
5200 BW ‘s-Hertogenbosch
www.cappellapratensis.nl
info@cappellapratensis.nl
06-537 247 15 (zakelijk leider)
 
 
Bestuurssamenstelling
Bert Brunninkhuis, voorzitter
Jan van Lith, penningmeester
Jan van Oudheusden, secretaris
Joep Baartmans
Gèrard Appels
Ankie Til
 
Statuten
De statuten van de stichting.
 
Beleidsplan
Het beleidsplan van Cappella Pratensis is omschreven in het beleidsplan.
 
 
Beloningsbeleid
Bestuursleden genieten geen beloning van de door hen uitgevoerde werkzaamheden. Wel hebben zij recht op een vergoeding van de door hen in de uitoefening van hun functie gemaakte kosten.
Zangers ontvangen een honorarium per repetitie en per concert. De ensemble-coördinator krijgt per project betaald.
Cappella Pratensis heeft voor 0,4 fte een zakelijk leider aangesteld, voor 0,4 fte een artistiek leider en voor 0,18 fte een communicatie-functionaris.
 
 
Doelstelling
Het uitvoeren van de muziek van Josquin Desprez en tijdgenoten en het verrichten van alle verdere handelingen die daarmee in de ruimste zin verband houden of daartoe bevordelijk kunnen zijn.
 
 
Verslag van de uitgeoefende activiteiten
Het verslag van de uitgeoefende activiteiten is beschreven in het document Jaarverantwoording(pagina 7 tot en met 9).
 
 
Financiële verantwoording
De meest recente financiële verantwoording is beschreven in het document Jaarverantwoording.