Concert “Missa Lutherana”. Grote Kerk, ‘s-Hertogenbosch


Event Details


Missa Lutherana, Het begin van de Lutherse kerkmuziek

In 2017 herdenkt de wereld dat 500 jaar geleden het symbolische begin van de Reformatie plaatsvond. In dat jaar spijkerde Luther zijn 95 beroemde stellingen vast op de deur van de Allerheiligenkerk in Wittenberg. Cappella Pratensis markeert dit jaar met een programma gewijd aan de allereerste muziek van de protestantse beweging. Het ensemble laat u horen, hoe een Kerst mis geklonken zou kunnen hebben in de vroege eerste jaren van het Protestantisme. Het programma laat duidelijk zien dat Luther veel meer van de liturgische en muzikale traditie wilde behouden dan in de regel wordt aangenomen.

Centraal in dit programma staan Heinrich Isaac en Josquin Desprez, twee componisten die normaal beschouwd kunnen worden als vertegenwoordigers van de ‘oude’ polyfone stijl, die Luther ‘verwierp’. Maar de zeggingskracht van hun muziek maakte veel indruk op Luther, die op zoek was om zijn nieuwe beweging aantrekkelijk te maken. In feite noemde Luther Josquin zijn favoriete componist! Het programma bevat ook werk van Johan Walter, een van de eerste componisten, die gebruik maakte van Luther’s eigen teksten. De zangers van Cappella Pratensis zijn gespecialiseerd in de polyfonie van de vroeg 16e eeuw. Zij zijn daarmee bij uitstek in staat om de muzikale oorsprong van de Lutherse beweging te duiden en vorm te geven.

Missa Lutherana, The Beginnings of Lutheran Church Music

In 2017 the world celebrates the 500th anniversary of the symbolic start of the Reformation, when Luther nailed his famous 95 theses to the door of All Saints Church in Wittenburg. Cappella Pratensis marks this year with a program devoted to the very first music of the Protestant movement. The ensemble will present a Christmas Mass as it might have been heard in the very early years of the Protestant movement. The program will show that Luther retained much more of the liturgical and musical tradition than is normally assumed.

Central to this program are the composers Heinrich Isaac and Josquin Desprez, two composers who might normally be seen as representing the “old” polyphonic style that Luther “rejected”. The clarity of their music, however, clearly appealed to Luther as he sought to create a new aesthetic for his movement. Luther in fact called Josquin his favourite composer! The program also includes work by Johan Walter, one of the first composers to set Luther’s own texts. As specialists in the polyphony of the early sixteenth-century, Cappella Pratensis is uniquely placed to trace the musical origins of the Lutheran movement.

Programma:
Adam Rener? (c. 1482-c. 1520)           Introitus – Puer natus est
Heinrich Isaac (c.1450-1517)               Missa Carminum – Kyrie, Gloria
Adam Rener ?                                      Graduale – Viderunt omnes
Anon.                                                    German hymn — Gelobet seyst du Jesu Christ
Adan Rener ?                                       Alleluia – Dies sanctificatus
Chant                                                   Gospel – John 1:1-14
Heinrich Isaac                                      Missa Carminum – Credo
Johann Walter  (1496-1570)                Offertorium – Gott sei gelobet und gebenedeiet
Chant                                                    Preface
Heinrich Isaac                                      Missa Carminum – Sanctus
Chant                                                    Pater noster
Heinrich Isaac                                      Missa Carminum – Agnus Dei
Adam Rener ?                                      Communio – Viderunt omnes
Josquin Desprez (c. 1450-1521)          Preter rerum seriem

Kaarten voor dit concert bestelt u bij de Willem Twee Concertzaal, het concert is in de Grote Kerk, Kerkstraat 20,  ‘s-Hertogenbosch !

Bookmark the permalink.

Comments are closed.