Missa Cum Jocunditate. Saint-Antoine l’Abbaye, De Abdij


Evenement gegevens


Het aantreden, op het einde van de 15de eeuw, van misschien wel de meest briljante generatie van Vlaamse Polyfonisten ooit (Josquin, Obrecht, de la Rue, Isaac…) viel precies samen met een absoluut hoogtepunt in de verering van de Maagd Maria overal in Noord-Europa. Wellicht één van de schitterendste syntheses tussen deze twee bijzondere fenomenen werd bereikt in de vieringen van de Illustre Lieve Vrouwe Broederschap te ’s-Hertogenbosch waarin het centrale gegeven, de aanbidding van Maria, steeds opnieuw werd bekrachtigd door een adembenemende muzikale vormgeving.

Cappella Pratensis reconstrueert de muziek van deze Marialiturgie in een cd-programma dat werd opgebouwd rond de Missa Cum Iocunditate van één van de allergrootsten uit deze generatie: Pierre de la Rue (Doornik 1460-1518). In dit meesterwerk, dat de componist vermoedelijk schreef toen hij zelf nog als zanger verbonden was aan de kapel van de Broederschap en dat tot op vandaag bewaard wordt in het Zwanenbroedershuis in ‘s-Hertogenbosch in een schitterend manuscript dat destijds door de zangers aldaar gebruikt werd, wordt het basismotief, de aanhef van een antifoon voor de geboorte van Maria, tot 98 keer herhaald en verwerkt als ostinato. Deze schitterende mis groeide dan ook terecht uit tot één van de la Rues meest populaire composities; ze werd ettelijke malen gekopieerd tot ver in de 16de eeuw en vormde zelfs de inspiratie voor een motet en een mis van niemand minder dan Palestrina.

Het programma zal worden aangevuld met Gregoriaanse gezangen en polyfone werken uit de rijke archieven van de Broederschap.

 Voor meer informatie