Berlijn, 21 oktober: Triptych, die polyfone Klangwelt von Hieronimus Bosch

Die phantasievolle Welt von Hieronymus Bosch, mit Bildern die heute wie aus einem absurden Traum entsprungen scheinen, ist tatsächlich stark religiös. Viele seiner Werke sind Triptychen, sakrale Gemälde, gedacht für eine liturgische Umgebung. Diese Meisterwerke sind “visuelle Polyphonie”, in der die Klagelaute der Hölle, aber auch die Klänge der Engel fast buchstäblich von der Leinwand klingen.

Im Rahmen des 500. Todesjahres von Hieronymus Bosch im Jahr 2016 bringt Cappella Pratensis Musik von Pierre de la Rue. Seine Missa Cum Jocunditate aus einer der Alamire Chorbücher bildet den Kern eines Programms über die intensive Marienverehrung, die in den Werken von Bosch und seinen Zeitgenossen so evident ist.

Diese Messe ist der zentrale Bereich des Triptychons, das auf der einen Seite von schönen Motetten flankiert wird und auf der anderen Seite von Gregorianischen Gesängen, wie sie damals in der Kapelle der Bruderschaft gesungen wurden. Das Ergebnis ist ein vielstimmiges Triptychon aus der Welt des Hieronymus Bosch.

Mittwoch, 21 October, 20.00 Uhr
Berlin, Französische Kirche, Gendarmenmarkt.

Triptiek, De polyfone klankwereld van Jeroen Bosch

De fantastische wereld van Jeroen Bosch, met beelden die vandaag geplukt lijken uit een absurdistische droom, is in feite intens religieus. Veel van Bosch’ werken zijn triptieken, sacrale schilderijen bedoeld voor een liturgische omgeving. Deze meesterwerken zijn “visuele polyfonie” waarin de klanken van de hel maar ook van de engelen bijna letterlijk uit het doek resoneren. In het kader van de 500e verjaardag van de dood van Jeroen Bosch in 2016 brengt Cappella Pratensis de klinkende dimensie van deze religieuze kunst, met polyfonie die de meester vaak zal hebben gehoord in zijn geboortestad ’s-Hertogenbosch. De muziek is afkomstig van de schitterende koorboeken van de Illustere Lieve Vrouwe Broederschap, waarvan Bosch lid was en voor wie hij kunstwerken heeft vervaardigd. Deze koorboeken zijn zelf kunstwerken, gemaakt in de ateliers van meesterkalligraaf Petrus Alamire, die deze muziekpartituren opsmukte met figuren die direct van de werken van Bosch afstammen.

Voor dit programma brengt Cappella Pratensis muziek van een medelid van de Broederschap, Pierre de la Rue. Zijn Missa Cum Jocunditate, uit één van de Alamire koorboeken —nog altijd in het bezit van de Broederschap— vormt de kern van een programma rond de intense Mariale devotie, die zo evident is in de werken van Bosch en zijn tijdgenoten. Deze mis is het centrale paneel van dit drieluik, geflankeerd aan de ene kant door schitterende motetten, en aan de andere door Gregoriaanse gezangen zoals ze gezongen werden in de kapel van de Broederschap. Het resultaat is een polyfone triptiek, de nagalmende wereld van Jeroen Bosch.

Woensdag 21 oktober, 20.00 uur.
Berlijn, Französische Kirche, Gendarmenmarkt

 

Tous les Regretz, De Toonzaal ‘s-Hertogenbosch, 3 oktober

Margaretha van Oostenrijk (1480-1530) is een belangrijke vrouw in de geschiedenis van de Lage Landen. In roerige tijden zorgde haar regering vanuit Mechelen voor een tijd van relatieve rust en welvaart. Als landvoogdes stond ze bekend om haar scherpe politieke inzicht, als een goed leider en bekwaam diplomaat. Bekend ook is ze om haar grote liefde voor de cultuur.

In het concert op 3 oktober loopt Cappella Pratensis door het leven van Margaretha via de muziek die nauw verbonden was aan haar vele momenten van beproeving,  maar ook aan haar triomfen. Het repertoire, dat artistiek directeur Stratton Bull voor deze gelegenheid heeft uitgekozen, strekt van het hoofse repertoire van haar jeugd in Frankrijk, via muzikale herdenkingen van haar successen als vorst, tot fijnzinnige liederen die haar soelaas boden tijdens haar latere jaren aan het hof in Mechelen.
Onder de componisten die u gaat horen, zijn de belangrijkste namen uit één van de rijkste generatie van toondichters uit de geschiedenis. Een speciale plaats is weggelegd voor Margaretha’s muzikale zielsverwant, Pierre de la Rue.

Vrienden van Cappella Pratensis ontvangen korting op de toegangsprijs!

Zaterdag 3 oktober 2015, 20.30 uur.
Muziekcentrum De Toonzaal, Prins Bernhardstraat 4-6, ‘s-Hertogenbosch

Tickets: www.detoonzaal.nl

Concert Orgelpark Amsterdam 13 september

Het Orgelpark in Amsterdam is een prachtige locatie, waar Cappella Pratensis samen met organist Wim Diepenhorst op zondag 13 september de Missa cum Jocunditate (‘met vreugde’) van Pierre de la Rue uitvoert.
De la Rue (Doornik 1460-1518) schreef deze Missa waarschijnlijk, toen hij nog als zanger verbonden was aan de Illustre Lieve Vrouwe Broederschap in ‘s-Hertogenbosch.
De compositie maakt deel uit van een koorboek dat destijds door de zangers werd gebruikt en zeer goed bewaard is gebleven. U kunt het zien in het Museum Het Zwanenbroedershuis in de Brabantse hoofdstad.
Cappella Pratensis zal de Missa cum Jocunditate, die wordt beschouwd als één van de meesterwerken van De la Rue, eind 2015 gaan uitbrengen op CD.

Meer info vindt u op onze concertagenda.